فریادخاموش

حرفهای ناگفته


همراه غریب

 

آی تنهایی،آی تنهایی

سنگینی نگاهت را

بر تک تک سلولهای تنم

حس می کنم

ای همراه همیشگی

از روزهای پاییزی خود

برگ زرد داوودی را

بر سینهء تو می آویزم

قلبی برازندهء تو

آی تنهایی ، آی تنهایی

از شبهای زمستانی ام

شکوفهء گل یخ را می چینم

بر گیسوان ابریشمینت

می نشانم

ای آشنای نا آشنای همیشگی

ای همزبان نجواهای بی زبانی

آی تنهایی ، آی تنهایی

ای با وفای رام ناشدنی

همدم بی همدمیهای مرد پاییزی

ای که با من زاده شده ای

هم پیالهء غم ، همزاد ، هم راز

آی تنهایی ، آی تنهایی

تورا سالهاست که می شناسم

همراهی غریب

معشوقهء وفادار دستان سرد من

زندانبان زندگانی سراسر تبعید

آی تنهایی ، آی تنهایی

 

 

 

چهارشنبه 24 دی1393  توسط بابک بهنام فر  |

 

آنچه نمی شوی

 

تو را نگاه میکنم                          مرا به باد میدهی

به کام تشنه لبم                         ببین سراب می شوی

نگاه خستهء تو                                 شد آسمان ترم

میان ذات زمین                       تو قلب خاک می شوی

درون سینه ء من                          هزار هزار واهمه

چرا به وقت وصال                      تو انتظار می شوی

کنون به چرخ فلک                         زنند هزار  بهتان

ولی نشد به سوال                           چرا چنان میشوی

غمم نشود مستور                             کنون چو پاییزم

زپشت پردهء دل                          چو آشکار می شوی

بیا که از غم هجر                            دل ترانه شکست

چو بیت بیت غزل                      چو های های میبشوی

چهارشنبه 24 دی1393  توسط بابک بهنام فر  |

 

ترنم خيال

 

در سایه روشن حضور تو

این خیال توست

که تن خستهء مرا

به دریا میفکند

رو به سوی خورشید

و اغوای باران

باز هم بر خورشید گرما زده

مستولی می شود

دریای متلاطم

آرامشم را به تهوعی دلچسب بدل میکند

او هم راز خود آزاری مرا میداند

و شکنجه آغاز میشود

حسرت آنچه باید باشد و نیست

آنکه بود و رفت

 نیشتر میزند  به همانجا

که دیروز پیوند خورده بود     

پیوند صبر و خاکستر

و ققنوس عشق برمیخیزد

این هرم تن ورم کردهء من است

که زمین و زمان را میسوزاند

و ترنم خیال ناودانی دل شکسته

که بر شانهء رهگذران آفتاب سوخته

اشک میریزد

پنجشنبه 5 تیر1393  توسط بابک بهنام فر  |

 

بمان

 

 

اینجا همه چیز آبیست

 

ملافه، لباس ، دیوار، تخت

 

جز رنگ تو که زرد است

 

روح تو که سرخ است

 

و من

 

که بیرنگم

 

حتی آسمان هم

 

از پشت پنجره آبی تر به نظر میرسد

 

نمی دانم

 

بین زمین و خورشید چه سری است

 

که انقدر به هم نزدیک شده اند

 

شاید دل خورشید بحال زمین میسوزد

 

که اینگونه تک و تنها

 

در برهوت کهکشان بر خود میلرزد

 

بیهوده می چرخد و باز

 

دست از پا دراز تر به همان نقطهء کور

 

باز میگردد

 

میخواهد برادر وار در آغوشش بکشد

 

اما .....

 

نمی دانم ناشی از چیست

 

آرزو ، تمنا یا نیاز

 

اما من اینجا

 

از پلک زدن می هراسم

 

دمی نبینم

 

و نباشی

 

اما کاش ، فردا هم باشی

 

کاش

 

فردا هم باشی

پنجشنبه 29 خرداد1393  توسط بابک بهنام فر  |

 

عشق زادگان

 

 

هراس گریهء کودکی

 

که روی سنگ مرمر خاکستری

 

مطیع و گستاخانه میگرید

 

چه بجا آمده ای

 

به مسجد ، کاروانسرای خدا

 

آنجا که از تو نمی پرسند

 

از که زاده شده ای

                   

تاوان کدام بوسهء دلفریب

 

جرقهء کدام هم آغوشی

 

تنگ تنی آتشینی

 

از کدام جهان می آیی

 

که در گوش راستت عشق

 

و در گوش چپت سکس را زمزمه می کنند

 

چه وهم انگیز و سرگرم کننده است

 

که پیش از زاده شدن

 

هم پیالگان شیطان

 

از تو می هراسند

 

گویی آینهء تمام نمایی خاکستر اندود

 

از پیشینهء آنان را

 

در چشمان دریده شان

 

فرو میکنی

 

برایت تنها دل بستگی

 

تنت است

 

و تنها سرزمین خاک

 

جهانی به وسعت پله ای خاکستری کدر

 

نشیمن گاه پیر گدایی

 

که از شیطان

 

عشق را گدایی میکرد

پنجشنبه 22 خرداد1393  توسط بابک بهنام فر  |

 

راهبه و هوس

آی راهبه

با تو هستم

تو که نگاهت را

از پیکر من به خاک می سرانی

میدانم

آتش هم آغوشی

در درون پر خواهشت

زبانه می کشد

آی راهبه   آی راهبه

می دانم     خوب میدانم

آرزو داری پوستین چرکینهء این پیله را

با دندان بدری

همچون مار نر پس از آمیزش

چو تیر رها از خان

بیرون بخزی

رهگزران را به هم آغوشی فرا خوانی

آی راهبه ، با تو هستم

از قدم های بی اختیار خود مهراس

قلبت تو را به هوس می خواند

هوسی که همچون مه

در تمامی روزنه های زمین

نفوذ می کند

و تن چون سنگت را

در آغوش من ذوب می کند

آی راهبه ، آی راهبه

چشمانت را بگشا

هر مرد آبستن آغوشیست

تا او را همچون همیان خرما

در بر کشد

و تو رسالت این گناه را

تا ابدیت بر دوش خواهی کشید

و من به عذابت

وحشیانه لبخند میزنم

و تو فقط در سردرگمی

غرق می شوی

آی راهبه     آی راهبه

یکشنبه 21 اردیبهشت1393  توسط بابک بهنام فر  |

 

طلوع فراموشیامید های دوست داشتنت

در شوره زار این قلب خسته

دیگر جوانه نمیزنند

نمیگویم برو

تو سالهاست رفته ای

نمی تپد

یعنی نمیخواهم بتپد

قلبم برای دلی که

از آن من نیست

و دستانی که

گلوی تشنهء مرا میفشارد

به کدام فصل از آتیه این همزیستی دل بسته ای؟

امتداد نگاهم

هرگز با شعاع نگاهت

گلاویز نخواهد شد

چشمان من خسته تر از آنند

که بار نا امنی چشمانت را

بر دوش بکشند

کاش هرگز لبهایم را

به طعم با تو بودن

 

نمی آغشتم

 

و دستانم را

 

به رنگ با تو بودن

 

ایمان داشته باش

 

پیکر عرق کرده ام

 

عطر دلفریب  تو را

 

به خویشتن فراموش شده اش

 

تبعید خواهد کرد

 

ایمان داشته باش

سه شنبه 17 دی1392  توسط بابک بهنام فر  |

 

جنون شب

 

جنون شب

مرا با خود میبرد

تیغ عریان ماه

گریبان تنهایی مرا میدرد

و من همچون کودکی

هراسان ، تنها

در پی جنگل انبوه شب

پناه میبرم

به آغوش دلچسب آسمان

هزار چشم که مرا مینگرند

خورشیدی که نمی سوزاندم

و شاخساری که مرا

همچون جوانه ای سرد و نارس

 

به سینهء پر مهرش

میفشارد

بی آنکه بالاجبار

نگاره های بی ترحم ابرها را

حدث بزنم

من آشفتهء جنونی هستم

که شب به قاموس ذهنم سپرده است

 

 

سه شنبه 17 دی1392  توسط بابک بهنام فر  |

 

تب


اسير دلتنگيهايي هستم
كه خود را بر آنها زنجير كرده ام
هر چهار ساعت يك بار به سراغم مي آيند
مثل تب
و چه سوز مهربانيست
مهربان و سنگدل
نگرانم
نكند در اين چهار ساعت كه ميسوختم
تو آمده باشي
اما نه
تنهاييم عطر تو را ندارد
چهار ساعت به انتظار مي نشينم
باز هم مي آيد
گويي با هم خو كرده ايم
باز هم ميروم به اغما
رقص عرفاني روح و آتش
مي سوزم
مي سوزم
كاش بيدار نشوم
اما نه
شايد آمده باشي
شايد اصلا باشي
و پنداشتم هزياني
دردي طاقت فرساست
كه مرا ميسوزاند
اما بد تر از اينها
نبود توست
چهار ساعت ديگر

سه شنبه 21 آبان1392  توسط بابک بهنام فر  |

 

نويسه هاي دلتنگي

ديگر نگاهم نميكني
و من دلگير ميشوم
چكه ميكنم
قطره قطره باران ميشوم
ميخواهم بر گونه هايت بنشينم
اما
چترت را باز ميكني
و ميان جويبار رها ميشوم
مسافري بي بدرقه
در آرزوي نگاه تو
تك و تنها
در شوربختي دريا گم ميشوم
خروشي نيست
سكوت و من مينويسم
هرچند از نويسه هايم بيزارم
همه بوي تنهايي ميدهند
و پرند از واژه هايي
كه از دل كاغذ نيز ميگريزند
اما..........
تنها كلماتي
كه در سكوت آب
بر زبان و قلمم ساري ميشود
شب ، تو ، دل تنگي
و ديگر هيچ

سه شنبه 21 آبان1392  توسط بابک بهنام فر  |

 

 حرفهای ناگفته بغضیست که سالها گلویم را می فشارد و اکنون آنرا به قلبهای آسمانی دوستانم می فشانم .
BABAK.BEHNAMFAR@GMAIL.COM

 

 

همراه غریب
آنچه نمی شوی
ترنم خيال
بمان
عشق زادگان
راهبه و هوس
طلوع فراموشی
جنون شب
تب
نويسه هاي دلتنگي

 

دی 1393
تیر 1393
خرداد 1393
اردیبهشت 1393
دی 1392
آبان 1392
شهریور 1392
تیر 1392
فروردین 1392
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
شهریور 1391
مرداد 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
اسفند 1390
بهمن 1390
دی 1390
آذر 1390
آبان 1390
مهر 1390
تیر 1390
اردیبهشت 1390
فروردین 1390
شهریور 1389

 

 

جامعه کنترل کیفیت استان خوزستان
بهترین سایت تفریحی
من در میهن بلاگ
تست روانشناسي

 

 

RSS 2.0

.: Weblog Themes By PayamBlog :.